Dražby

Spisová značka Datum dražby Popis Nejnižší podání PDF Fotografie
145 EX 169/16-60 ODROČENO NA NEURČITO DRAŽBA RD s pozemkem v obci Vysoký Újezd, okr. Beroun s přísl. (oplocením, přípojkami, bazénem, skladem) 4 267 000,00 Kč
 
145 EX 411/14-635 ODROČENO NA NEURČITO DRAŽBA DVOJGARÁŽE V OBCI KLADNO (Dubí u Kladna) 853 333,00 Kč
 
145 EX 169/16-158 ODROČENÍ DRAŽBY NA NEURČITO DRAŽBA RD s pozemkem v obci Vysoký Újezd, okr. Beroun s přísl. (oplocením, přípojkami, bazénem, skladem) 0,00 Kč
 
145 EX 495/12-99 6.12.2018 od 10,00 hod dražba spoluvlastnického podílu na pozemku v k.ú. Kateřinky u Opavy 16 000,00 Kč
 
145 EX 23/17-45 VYDRAŽENO dražba bytové jednotky v Mělníce 1 100 000,00 Kč
 
145 EX 977/12-98 10.12.2018 od 10,00 hod dražba bytu č. 5070/6 o velikosti 1+1, ve 4. NP domu č.p. 5070 v k.ú. Chomutov I, 35 m2, vč. sklepní kóje, 218 000,00 Kč
 
145 EX 23/17 Výzva přihlášeným věřitelům a oznámení soudního exekutora podaných přihláškách k výtěžku dražby 0,00 Kč
 
145 EX 17/18-87 odročeno na neurčito dražba rozestavěného RD bez čp./ev stojící na pozemku p.č.129/5 vč. pozemku p.č.129/1, 129/5, 130 v obci Lužná, k.ú. Lužná u Rakovníka, okres Rakovník 1 866 667,00 Kč
 
145 EX 977/12-205 1.3.2019 11,00 hod oznámení o podaných přihláškách 0,00 Kč
 
145 EX 977/12-204 1.3.2019 11,00 hod Předvolání k rozvrhovému jednání 0,00 Kč
 
145 EX 3/18-44 9.4.2019, 11,00 hod dražba id. 1/2 RD v obci Cerekvice nad Loučnou 266 667,00 Kč
 
145 EX 3/18-46 USNESENÍ O PŘÍKLEPU 0,00 Kč
 
145 EX 3/18-47 oznámení o přihlášených pohledávkách 0,00 Kč
 
145 EX 3/18-48 výzva přihlášeným věřitelům 0,00 Kč
 
145 EX 25/18-61 27.5.2019, 11,00 hod Dražba RD v obci Žeravice, k.ú.Žeravice u Kyjova, okres Hodonín; který je zapsán u KN Kyjov na LV č.1163. Objekt je řadový RD č.p.201, který se nachází v centra města. RD je částečně podsklepen má jedno nadzemní podlaží, podkroví a sklonitou střechu. V budově se nachází byt.jednotka. Stavebnětechnický stav objektu dostatečný, objekt není delší dobu užíván. Svislé nosné konstr. zděné. Možnost napojení na inž. sítě. Parkování před domem i na pozemku. U objektu se nacházejí vedlejší stavby ( přípojky,sklad, zp.plocha, oplocení ). Občanská vybavenost v obci. Účel užití - bydlení, podnikání. 775 000,00 Kč
 

Dražby naleznete rovněž na adrese:

http://www.portaldrazeb.cz

Exekutorský úřad Praha 1 - Mgr. Hynek Sekyrka © 2013 Design by Mensec | www.mensec.cz | Administrace